Advent

Adventný veniec a jeho sviečky majú svoje rituály.

28.11.2021 v nedeľu začal adventný čas.

Čo však znamená a aké zvyky sú s ním spojené?

Čo myslíte? Môže byť na adventnom venci 5 sviečok? Môže!!! . V akom poradí sa správne zapaľujú a kto ich má zapaľovať? To všetko si dnes povieme.

Advent je odvodený od latinského  adventus a znamená  príchod. Začína prvou nedeľou po 26. novembri. Tento rok to vyšlo na nedeľu 28.11.2021 a skončí západom slnka na Štedrý deň. Každá z nadchádzajúcich štyroch nedieľ  má svoje špeciálne meno. Po železnej príde bronzová, strieborná a nakoniec zlatá.

Pre kresťanov je advent začiatkom liturgického či cirkevného roka a vyznačuje sa očakávaním  dvoch  významných  udalostí :  slávnosťou  narodenia  Ježiša  Krista

24. decembra a jeho zmŕtvychvstaním na Veľkú noc.

V kresťanských krajinách sa advent slávi približne od 6. storočia.

Najviditeľnejším symbolom adventu je adventný veniec. Veniec bez sviečok sa používa na zdobenie vchodových dverí do domu, bytu.

Zvyk postupného zapaľovania sviečok na adventnom venci k nám prišiel až v druhej polovici 20. storočia  z Nemecka. 

Veniec predstavuje symboliku Kristovho kríža alebo tiež Božiu  večnosť, jednotu a má jasne dané pravidlá, ako by mal vyzerať. Vetvičky ihličnanov, z ktorých je vyrobený, predstavujú život. Aj farby sú dôležité. Farbou adventu je fialová. Vyjadruje dôstojnosť a pokánie. Sviečky a stuhy na venci by tak mali byť fialové s výnimkou tej tretej v poradí – tá je totiž zasvätená priateľstvu  a mala by byť ružová.   

Vedeli ste, že sviečky by sa mali zapaľovať proti smeru hodinových ručičiek? Časté sú i vence s piatou, bielou sviečkou uprostred. Tá sa zapaľuje na Štedrý deň a symbolizuje Krista.

K adventu patrí tiež pôst, žiadna hlučná zábava a konanie dobrých skutkov.

Tradičnou farbou adventu je, ako bolo spomenuté,  fialová. Modrú používajú  napríklad evanjelici v Amerike. Najčastejšou farbou dnes je biela, najmä  v Európe. Je totiž symbolom slávnosti. U protestantských cirkví sa používajú aj štyri červené sviece.

1. sviečka sa zapaľuje v prvú  adventnú čiže  železnú nedeľu, čo tohto roku to bolo v nedeľu 28.11.a sviečka sa volá  NÁDEJ. Podľa starých zvykov by ju malo zapáliť najmladšie dieťa rodiny.

2. sviečka sa zapaľuje na druhú, tzv. bronzovú  adventnú nedeľu. Sviečka sa volá MIER. Podľa starých zvykov by ju malo zapáliť najstaršie dieťa rodiny.                                             

3. sviečka sa zapaľuje  na tretiu, alebo striebornú nedeľu. Sviečka sa volá

PRIATEĽSTVO a mala by byť ružovej farby. Túto sviečku podľa zvyklostí  zapaľuje matka rodiny.

4. sviečka sa zapaľuje na zlatú nedeľu. Sviečka sa volá LÁSKA. Podľa zvyklostí    zapaľuje ju otec rodiny.

5. sviečka sa zapaľuje na Štedrý deň po západe slnka. Je biela a je zasvätená Kristovi. Na moderných vencoch chýba, alebo sa dáva do stredu venca trebárs na malý tanierik..

Milí priatelia, želám Vám pokojný a krásny advent. Nepokazme si ho zbytočným naháňaním sa za darčekmi, aby sme do Vianoc všetko stihli. Vychutnajme si aj čaro tohto obdobia ako to robili naši predkovia. Pokúsme si zachovať duchovný obsah adventu –  radosť, lásku, pokoj a pochopenie. Nech sa dostanú aj do našich rodín.

Zapísala: Marika                                

zdroj: internet

Košice: 28.11.2021

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.