20 rokov Integry a nový pohľad na človeka a jeho možnosti

20 rokov Integry a nový pohľad na človeka a jeho možnosti

 

Keď som v roku 1994 v USA psychicky ochorel, nevedel som, čo bude, ako si pomôžem. V tých dňoch aj pre mňa v Michalovciach vznikala Integra. Ani sa mi vtedy nesnívalo, že v Severnej Karolíne, v štáte, v ktorom som pracoval, žije Charlene Reiss. Tá o sedem rokov výraznou mierou ovplyvnila vývoj spomínaného združenia. Naše paralelné svety, svet Integry, svet Charlene a môj svet sa pretnú v jednom bode času a priestoru – v roku 2000 v Michalovciach. Všetci sme sa stretli vo víre revolúcie, v období zmeny pohľadu na psychicky chorých, zmeny ich liečby, zmeny kvality ich života a života ich rodín.Všetko v novošíriacej sa vlne občianskeho princípu, kedy sa jednotlivci masovo zapájajú do riešenienia spoločenských problémov. Je to nástup efektivity, poriadku, cieľavedomosti. Ak chcete žiadať peniaze, musíte vedieť napísať projekt. Do Integry prichádza na to osoba ako stvorená, už spomínaná Charlene. Prináša Integre druhý dych. Motorom reforiem je MUDr. Pětr Nawka. Kladením nárokov na ľudí vo svojom tíme dostáva z každého to najlepšie, často nepoznané. Ako primár zavádza nový prístup v liečbe, farmakoterapiu dopĺňa o psychologickú a sociálnu podporu. V nemocnici vzniká stacionár, prvé podporované bývanie i rehabilitačné stredisko. Mnohí pacienti končia bludný kruh hospitalizácií a izolácií doma. Ich kvalita zdravia i života sa evidentne a merateľne zvyšuje. Vznikajú svojpomocné združenia pacientov, združenia príbuzných. Pacientská organizácia „Pozdrav“ organizuje legendárne celoslovenské stretnutia na Šírave. Reformou v Michalovciach sa inšpirujú v mnohých mestách. Tabuizovaná téma duševného zdravia sa čoraz viac dostáva do verejnosti. Klienti z Michaloviec ako prví v republike vystupujú v reláciách v RTVS, začína sa chodiť do škôl s projektom „Šialený? No a !“, vzniká tradícia plesov. Pacienti vystupujú z tieňa na slnko. Do Michaloviec prichádzajú hostia z Európy i Ameriky. Komunitné služby sa stávajú modelom pre celé Slovensko. Aktér zmien, Dr. Nawka však všetkých prekvapuje, odchádza naspäť do Nemecka. Naďalej však ostáva predsedom Integry a pravidelne sa vracia k tímu, ktorému verí. Ten dokazuje, že je životaschopný a Integra sa stabilizuje a zveľaďuje, čo začala.

Odvtedy na Slovensku vďaka obetavým ľuďom vzniklo mnoho rehabilitačných stredísk i podporované bývania. V Bratislave „Liga za duševné zdravie“ a združenie „Otvorme dvere, otvorme srdcia“ svojou neustálou aktivitou v oblasti duševného zdravia búrajú predsudky a výraznou mierou ovplyvňujú verejnú mienku.

Štrnásť rokov od nášho prvého stretnutia stretávam znova Charlene i Nawku, opäť v Michalovciach. Oslavuje sa 20 rokov od založenia Integry. Obrovská akcia s významnými hosťami, v kultúrnom dome, v centre na ozvučenom námestí, v priestoroch Integry. Odovzdávajú sa ocenenia, stretávajú sa ľudia, spomínajú.

Na druhý deň začína konferencia. Rečníci už dávno neobhajujú opodstatnenie komunitných služieb. Všetko, o čom snívali mnohí, je už samozrejmé a jasné. Duch doby priniesol na otvorenie nové kapitoly. A práve reformátor Pětr Nawka jednu pootvoril. Vo svojom príspevku priniesol nový pohľad na človeka. Ak som správne porozumel, jeho posolstvo by som zhrnul do týchto viet:

„Kľúčovú úlohu v kvalite zdravia zohráva vzťah k sebe a okoliu. Nie je jedno, či sme pohltení výčitkami a odsudzovaním. Či v sebe nosíme neodpustenia a zlosť z minulosti. Tieto vnútorné sebaútoky a útoky na druhých majú za príčinu deštrukčné procesy v duši, a následne v tele. Pre zdravie je podstatné, či žijeme v súlade so samým sebou. Či žijeme tak, že sme so sebou spokojní. Záleží na tom, ako sa chápeme. Či ako  nešťastníci, ktorým sa nič nepodarilo, alebo sa vieme prijať takí, akí sme. Bez odporu. Z nepriaznivého stavu vníma cestu každý. Všetci totiž máme svojpomocné schopnosti, ktoré môžeme použiť. Tieto uzdravujúce schopnosti môžeme nazvať aj naše „zdravé ja“. Je to najmä schopnosť odpustiť sebe i druhým. Prijatie osudu takého, aký je, nech je akýkoľvek. Je to práve láska prameniaca z nás, čo to dokáže. Záleží, či ju použijeme.“

Hodnotenie nechávam na čitateľoch. Dovolím si ale predpokladať, že takéto definovanie človeka a jeho možností predsedom Integry, bude mať ďalekosiahle dôsledky. Možno ďalekosiahlejšie ako definovanie problémov a cieľov v roku 1994.

Igor Marchevka

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.