Výzva tretieho sektora vláde Slovenskej republiky

VÝZVA TRETIEHO SEKTORA VLÁDE SLOVENSKEJ REPUBLIKY PREAMBULA Uvedomujeme si potrebu mobilizácie zdrojov pre riešenie aktuálnych výziev, pred ktorými stojí naša spoločnosť i celá Európa. Sme rovnocenným partnerom pri zvyšovaní kvality života a demokracie, pri riešení akútnych i dlhodobých problémov, vrátane sociálneho rozvoja krajiny, využitia kapacity dobrovoľníctva, riešenia otázok zamestnanosti a ďalších. Citlivo vnímame aktuálne a […]

Read More