Je duševná choroba Božím darom alebo trestom?

Je duševná choroba Božím darom alebo trestom?  Určite ste už zažili v živote situáciu, kedy ste si uvedomili svoju bezradnosť v riešení svojich zdravotných problémov. Vtedy ste si možno aj vy položili túto otázku. Kde však hľadať na ňu odpoveď? Ak by sme túto otázku položili svetsky zmýšľajúcim ľuďom, tí by nám odpovedali asi takto: […]

Read More

Moje skúsenosti zo školského projektu

Moje skúsenosti zo školského projektu   Po začiatkoch v združení Irrsinnig Menschlich v Lipsku sa michalovská Integra, o. z., v roku 2006 pričinila o prenesenie projektu pre školy na Slovensko, do Michaloviec. Jeho cieľom je odbúravať predsudky voči ľuďom prechádzajúcim psychickým ochorením. Avšak nie  menej dôležité poslanie je jeho prevenčné pôsobenie s cieľom včasného rozpoznania […]

Read More

Lekárov zlákali lieky, musia ich zaplatiť

Lekárov zlákali lieky, musia ich zaplatiť BRATISLAVA. Najmenej dvesto lekárov z radov psychiatrov, internistov či kardiológov dlhé roky predpisovalo lieky, ktoré nemohli. Porušovali štátne pravidlá, ktoré určujú, aký liek sa predpisuje na akú chorobu a v akej fáze jej priebehu. Nesprávne predpisovanie neohrozovalo zdravie pacientov. Išlo o lieky, ktoré sa inde vo svete na tieto […]

Read More

Beseda s o. Slavomírom Gallikom

Beseda s o. Slavomírom Gallikom OZ Pohľad zorganizovalo dňa 13. 2. 2010 besedu s gréckokatolíckym kňazom Slavomírom Gallikom na tému Katolícka cirkev a duševné zdravie. o. Slavomír vo svojej úvodnej prednáške predstavil zúčastneným niekoľko myšlienok sv. Gregora Naziánskeho, ktorý je považovaný za jedného z najväčších cirkevných otcov Východu. Spomínaný svätec bol známy zakladaním nemocníc pre […]

Read More

Cesta necesta do Legnavy

Cesta necesta do Legnavy Už dlhšie sa mi vnútorne pripomínalo predsavzatie navštíviť niekoľko mojich priateľov- klientov Domova sociálnych služieb Legnava. Večer som si teda pripravil veci na cestu, zistil spoje a zavrel spokojne oči. Nenašiel som ale pokoj, bol som rýchlo konfrontovaný so svojim predsavzatím aspoň raz v týždni uskutočniť lesnú zdravotnú túru. Po chvíľkovej […]

Read More

Dajme stop stigme

DAJME STOP STIGME Liga zahájila destigmatizačnú a preventívnu kampaň Žijeme v 21. storočí, vedci dokážu transplantovať srdce alebo skúmať Mars,     a predsa ešte stále verejnosť verí v mýty a nepravdy o duševných poruchách. Zdrojom týchto stereotypných predstáv o ľuďoch trpiacich duševnou poruchou je nevedomosť a strach z duševnej poruchy a jej nositeľov. Pritom psychické problémy sa týkajú každého z nás a v extrémnej  […]

Read More

Podporované bývanie

Predstava občianskeho združenia pre integráciu, obnovu a rozvoj duševného zdravia – Pohľad o podporovanom bývaní.   Názov projektu: Vytvoriť a zároveň udržať podporované bývanie a chránené dielne pre psychiatrických pacientov a tým prispieť k zlepšeniu kvality ich života.   Problém: Členovia občianskeho združenia pre integráciu, obnovu a rozvoj duševného zdravia – POHĽAD, ktoré je pacientskou organizáciou, sú väčšinou na invalidnom dôchodku pre […]

Read More

Zbierka Dni nezábudiek 2009

Projekt občianskeho združenia pre integráciu, obnovu a rozvoj duševného zdravia POHĽAD pre Dni nezábudiek Cieľová skupina Psychiatrickí pacienti, väčšinou invalidní dôchodcovia, ktorí sú väčšinou izolovaní v domácom prostredí, alebo sú síce zapojení do komunitnej starostlivosti v stacionároch a rehabilitačných strediskách, ale potrebujú byť zapojení do aktívneho života v spoločnosti prostredníctvom rôznych aktivít, práce v chránených dielňach, či iných formách sebarealizácie. Analýza […]

Read More

Výročná správa za rok 2008

Združenie pre integráciu, obnovu a rozvoj duševného zdravia – Pohľad The civical association for integration, innovation and development of health mental – Angle  Vznik: január 2001   Združenie Pohľad tvoria ľudia prechádzajúci psychickými problémami, sympatizanti i čestní členovia. Vzniklo z iniciatívy ľudí reagujúcich na aktuálne celoslovenské pohyby pri transformácii starostlivosti o duševné zdravie, konkrétne so zámerom hľadania a nachádzania ciest  […]

Read More