Dni Nezábudiek 2018 – OZ Pohľad Košice

Od 3.10 do 7.10 2018 sa uskutočnila celoslovenská zbierka „Dni nezábudiek“. Ďakujeme všetkým, ktorí si zakúpili nezábudku, čím podporili zmysluplné a tvorivé trávenie voľného času pre ľudí s problémami duševného zdravia, podporu programov vzdelávania a osvety v tejto oblasti. Ďakujeme aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí boli ochotní sa podieľať na tejto akcii.

Read More

Cesta necesta do Legnavy

Cesta necesta do Legnavy Už dlhšie sa mi vnútorne pripomínalo predsavzatie navštíviť niekoľko mojich priateľov- klientov Domova sociálnych služieb Legnava. Večer som si teda pripravil veci na cestu, zistil spoje a zavrel spokojne oči. Nenašiel som ale pokoj, bol som rýchlo konfrontovaný so svojim predsavzatím aspoň raz v týždni uskutočniť lesnú zdravotnú túru. Po chvíľkovej […]

Read More

Dajme stop stigme

DAJME STOP STIGME Liga zahájila destigmatizačnú a preventívnu kampaň Žijeme v 21. storočí, vedci dokážu transplantovať srdce alebo skúmať Mars,     a predsa ešte stále verejnosť verí v mýty a nepravdy o duševných poruchách. Zdrojom týchto stereotypných predstáv o ľuďoch trpiacich duševnou poruchou je nevedomosť a strach z duševnej poruchy a jej nositeľov. Pritom psychické problémy sa týkajú každého z nás a v extrémnej  […]

Read More

Podporované bývanie

Predstava občianskeho združenia pre integráciu, obnovu a rozvoj duševného zdravia – Pohľad o podporovanom bývaní.   Názov projektu: Vytvoriť a zároveň udržať podporované bývanie a chránené dielne pre psychiatrických pacientov a tým prispieť k zlepšeniu kvality ich života.   Problém: Členovia občianskeho združenia pre integráciu, obnovu a rozvoj duševného zdravia – POHĽAD, ktoré je pacientskou organizáciou, sú väčšinou na invalidnom dôchodku pre […]

Read More

Zbierka Dni nezábudiek 2009

Projekt občianskeho združenia pre integráciu, obnovu a rozvoj duševného zdravia POHĽAD pre Dni nezábudiek Cieľová skupina Psychiatrickí pacienti, väčšinou invalidní dôchodcovia, ktorí sú väčšinou izolovaní v domácom prostredí, alebo sú síce zapojení do komunitnej starostlivosti v stacionároch a rehabilitačných strediskách, ale potrebujú byť zapojení do aktívneho života v spoločnosti prostredníctvom rôznych aktivít, práce v chránených dielňach, či iných formách sebarealizácie. Analýza […]

Read More

Výročná správa za rok 2008

Združenie pre integráciu, obnovu a rozvoj duševného zdravia – Pohľad The civical association for integration, innovation and development of health mental – Angle  Vznik: január 2001   Združenie Pohľad tvoria ľudia prechádzajúci psychickými problémami, sympatizanti i čestní členovia. Vzniklo z iniciatívy ľudí reagujúcich na aktuálne celoslovenské pohyby pri transformácii starostlivosti o duševné zdravie, konkrétne so zámerom hľadania a nachádzania ciest  […]

Read More