Je duševná choroba Božím darom alebo trestom?

Je duševná choroba Božím darom alebo trestom?  Určite ste už zažili v živote situáciu, kedy ste si uvedomili svoju bezradnosť v riešení svojich zdravotných problémov. Vtedy ste si možno aj vy položili túto otázku. Kde však hľadať na ňu odpoveď? Ak by sme túto otázku položili svetsky zmýšľajúcim ľuďom, tí by nám odpovedali asi takto: […]

Read More